Transplanti i Mjekrës

Mbjellja e qimeve me metodën FUE

FUE quhet metoda e marrjes së folikulave nga zona dhuruese. Pjesa e pasme e kokës sipër qafës dhe sipër veshëve quhet zona dhuruese dhe me ndihmën e një mikromotori mund të nxirren folikulat e shëndetshëm për t’u transferuar në zonën e theksuar dhe problematike.

Karakteristikat e metodës FUE: (Disa veçori të tjera të metodës FUE) *

  • Nuk bëhen prerje apo qepje në zonën ku merren folikulat. Në këtë zonë shkaktohen vetëm vrima me diametër shumë të vogël (p.sh. 0.6-0.9 mm) të cilat mbyllen rreth tre ditë pas operacionit.
  • Graftet e marra nga zona dhuruese me këtë metodë mund të përdoren në mbjelljen e flokëve, mjekrës dhe vetullave.
  • Në një seancë, në varësi të cilësisë së zonës dhuruese, mund të merren rreth 4000 – 6000 folikula.
  • Në një shartim gjenden 1-3 qime. Numri mesatar i qimeve në një transplant është rreth 2 qime.
  • Në varësi të numrit të shartimeve të nxjerra, mund të mbillen rreth 50-60 sharte për cm2.
  • Arsyeja pse kjo metodë preferohet më shumë është periudha e shkurtër e rikuperimit si dhe mungesa e dhimbjeve pas operacionit.